OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Spełniając obowiązek informacyjny wynikających z obowiązujących krajowych przepisów prawa oraz zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),  Tokyo Sushi Patryk Hawryluk informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tokyo Sushi Patryk Hawryluk z siedzibą w Gdyni (81-361) przy ulicy Mściwoja 9;
 2. Tokyo Sushi Patryk Hawryluk przetwarza dane osobowe w celu:
 • W celu dokonania rezerwacji w Restauracji Tokyo Sushi – na podstawie z art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 • W celu świadczenia usług gastronomicznych w przypadku wcześniejszej rezerwacji w restauracji Tokyo Sushi – na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO);
 • W celu rozliczenia świadczonych usług gastronomicznych – na podstawie 6 ust.1 lit. b RODO);
 • W celu dochodzenia roszczeń oraz obrony praw w związku z prowadzoną działalnością – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO;
 • W celach marketingowych (kontakt telefoniczny lub/i mailowy) w ramach działalności Restauracji Tokyo Sushi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 PrTel w zw. z art. 10 ust. 2 uśude;
 • Dla potrzeb aktualnych i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
 • W celu uczestnictwa w Programie lojalnościowym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • W celu realizacji i rozliczenia umów z kontrahentami- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • W celi ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Restauracji Tokyo Sushi – na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane bankom – celem regulowania należności, organom państwowym typu ZUS, US i innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Tokyo Sushi Patryk Hawryluk względem Pana/Pani obowiązków;
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są firmy, które współpracują z Tokyo Sushi Patryk Hawryluk jako podwykonawcy w zakresie zadań zleconych przez Tokyo Sushi Patryk Hawryluk (m.in. firmy informatyczne, biuro rachunkowe, obsługa prawna);
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa (dla celów podatkowych, rozliczeniowych i ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). W sytuacji gdy podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą do dnia cofnięcia zgody lub ustania celu, dla którego zgoda była wyrażona. Zapis monitoringu  przechowywany jest przez okres 60 dni. Dla celów rekrutacyjnych przez okres 6 m-cy.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 6. Podanie danych osobowych jest konieczne ze względu na prawidłową realizację usług świadczonych przez Tokyo Sushi Patryk Hawryluk  oraz realizację obowiązków ustawowych. Brak podania danych uniemożliwia skorzystanie z usług Tokyo Sushi Patryk Hawryluk.
 7. Tokyo Sushi Patryk Hawryluk informuje, że dane osobowe, które przetwarza nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane z wyjątkiem przetwarzania w procesie rekrutacji. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.