REGULAMIN PROMOCJI URODZINOWEJ

REGULAMIN DOTYCZY REZERWACJI W LOKALU

Z promocji urodzinowej mogą skorzystać jubilaci urodzeni w bieżącym miesiącu kalendarzowym, którzy ukończyli 15 lat oraz zaproszeni przez nich goście. Liczba gości mogących skorzystać z rabatu 50% to 10 osób (łącznie z jubilatem). Rezerwacje telefoniczne lub mailowe przyjmujemy do niedzieli poprzedzającej środę urodzinową. Aby dokonać rezerwacji prosimy o podanie imienia i nazwiska, daty urodzenia, liczby gości oraz godziny rezerwacji i numeru telefonu do kontaktu. Do rezerwacji powyżej 6 osób doliczamy opłatę serwisową w wysokości 10%. W przypadku, kiedy w dniu realizacji usługi liczba osób jest mniejsza niż dokonana rezerwacja, a informacja taka nie została przekazana do restauracji dzień przed środą urodzinową, naliczamy opłatę rezerwacyjną w wysokości 20 zł/osoba.

Po przybyciu do restauracji prosimy o okazanie dowodu tożsamości w celu weryfikacji daty urodzenia. Rezerwacja trzymana jest do 15 minut, w przypadku spóźnienia powyżej tego czasu zastrzegamy sobie prawo do anulowania rezerwacji. Osoby, które nie pojawiły się o ustalonej godzinie i uprzednio nie anulowały rezerwacji, nie będą mogły skorzystać z rezerwacji w kolejnych miesiącach.    

Rabat urodzinowy obowiązuje na zestawy sushi oraz rameny.

Oferta dotyczy jedynie konsumpcji w restauracji, w przypadku pakowania lub zamawiania dań na wynos obowiązują ceny bez rabatu.

Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego warunków.